Hằng năm, Viện KTHQ thực hiện hàng trăm đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó có 75% đề tài, dự án, nhiệm vụ có độ khó, ứng dụng công nghệ cao. Viện đã tập trung nghiên cứu một số đề tài, dự án tiêu biểu: Dự án “Tích hợp hệ thống chiến đấu trên tàu hải quân và Phòng Công nghệ tích hợp, Viện KTHQ”; Dự án “Lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho quần đảo Trường Sa”; Dự án “Trung tâm công nghệ thủy âm”; “Trung tâm đo, xử lý và tiêu từ tàu biển”; đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tính toán để điều khiển pháo AK-630, AK-176 trên tàu hải quân”; đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ngư lôi 05NL.53HL...

Để làm chủ các lĩnh vực, nghiên cứu thành công nhiều đề tài, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã tích cực xây dựng tiềm lực KHCN với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó giải pháp xây dựng nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao được coi trọng. Viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp với mục tiêu “có trí tuệ, tầm nhìn, có khả năng bao quát, quán xuyến, có khát vọng, quyết tâm cao”. Đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu KHCN có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ; có tư duy độc lập, sáng tạo và tác phong nghiên cứu chuyên nghiệp, hiệu quả, gắn với xây dựng hình ảnh “người lính làm khoa học kỹ thuật”. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, quy hoạch đội ngũ chuyên gia đầu ngành, hình thành các nhóm nghiên cứu KHCN có trình độ cao, đủ sức giải quyết những nhiệm vụ do thực tiễn đặt ra, đặc biệt là chủ động đưa cán bộ nghiên cứu khoa học đi thực tế ở các đơn vị, nhà máy; có chính sách phù hợp để trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân kiểm tra sản phẩm nghiên cứu thủy âm - sô na của Viện Kỹ thuật Hải quân. Ảnh: CÔNG KHOA 

Viện KTHQ luôn linh hoạt, nhạy bén trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, như: Thông qua mối quan hệ hợp tác khoa học với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; thông qua các đề tài, dự án để gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; tăng cường đưa cán bộ đi thực tế để nắm thực trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật và nhu cầu của các đơn vị, nhà máy trong Quân chủng Hải quân, qua đó đề xuất giải pháp nghiên cứu KHCN; tăng cường hợp tác, đầu tư, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Viện chú trọng yếu tố đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ. Đến nay, 100% cán bộ nghiên cứu KHCN của Viện có trình độ từ đại học trở lên, trong đó, tỷ lệ tiến sĩ đạt gần 10%, thạc sĩ hơn 50%, nhiều cán bộ đã đạt chuẩn nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, kỹ sư cao cấp, kỹ sư chính. Hơn 20% cán bộ của Viện được đào tạo ở nước ngoài, thông thạo các ngôn ngữ phổ biến, có thể trực tiếp làm việc với chuyên gia nước ngoài; đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành có thể trao đổi, giao tiếp tại các diễn đàn lớn bằng những ngôn ngữ quốc tế.

Bên cạnh nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, Viện KTHQ đã tận dụng tốt công năng hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đầu tư để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học như: Xây dựng trung tâm công nghệ thủy âm; phòng thí nghiệm vũ khí đặc chủng; phòng thử nghiệm tích hợp; phòng thí nghiệm thủy âm-sô na... Đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, những phần mềm chuyên dùng; máy gia công cơ khí và trang bị các hệ thống vũ khí: Tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, hệ thống pháo, hệ thống ngắm đa kênh dùng để điều khiển vũ khí, các hệ thống máy diesel; các trang bị đo chuyên dùng phục vụ nghiên cứu (thủy âm, bức xạ điện từ trường...) phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Viện cũng đã chủ động phối hợp, liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đổi mới, tạo bước đột phá trong công tác quản lý KHCN, thực hiện tốt điều lệ, quy chế, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch; tập trung đổi mới phương pháp, quy trình tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học một cách chuyên nghiệp theo hướng vừa quản lý thống nhất vừa tạo cơ chế chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu. Phát huy vai trò của hội đồng khoa học, thành lập bộ phận tư vấn, giám sát độc lập giúp việc cho Đảng ủy, chỉ huy Viện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin khoa học quân sự; thực hiện số hóa các nguồn tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp, thư viện thông minh giúp cho cán bộ, nhân viên, kỹ thuật viên thuận lợi trong tìm kiếm, khai thác thông tin, tư liệu.

Viện KTHQ đã triển khai xây dựng cuốn cẩm nang kinh nghiệm trong thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và mô hình “Sinh hoạt KHCN" để phát huy dân chủ, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn. Tích cực tham gia các hội thảo khoa học và có cơ chế, chính sách đầu tư viết bài cho các tạp chí khoa học kỹ thuật uy tín ở trong và ngoài nước. Gắn công tác nghiên cứu với sản xuất, chế thử, nâng cao năng lực chế tạo, sản xuất một số sản phẩm mang tính đặc thù, có thế mạnh riêng của Viện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học.

Việc chú trọng xây dựng tiềm lực KHCN của Viện đã từng bước bắt nhịp được sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tích cực xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại.

Đại tá, TS DƯƠNG MINH HẢI, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hải quân