Chỉ huy 2 đơn vị đã báo cáo kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mặt công tác với đoàn công tác trong quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nổi bật là các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, giáo án đề ra, đảm bảo an toàn, các mặt công tác đều được triển khai, thực hiện đúng theo quy định. 

leftcenterrightdel

 Cán bộ Lữ đoàn 954 đón Tư lệnh Hải quân đến kiểm tra đơn vị. 

leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kết luận kiểm tra tại Lữ đoàn 189.

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã đoàn kết, triển khai các biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tư lệnh Hải quân lưu ý trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực, chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm trong năm 2023, chú trọng thực hiện các biện pháp, nội dung huấn luyện và các khâu đột phá, đảm bảo an toàn, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu thực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của Quân chủng

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị, đồng chí Tư lệnh Hải quân giao các cơ quan chức năng Quân chủng tổng hợp, báo cáo với Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Hải quân xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH