Quân chủng Hải quân: Tập huấn công tác vật tư CTĐ, CTCT năm 2023

Quân chủng Hải quân: Tập huấn công tác vật tư CTĐ, CTCT năm 2023

Khảo sát Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị đối với Quân chủng Hải quân

Khảo sát Thông tư 164 của Bộ Quốc phòng và Quyết định 294 của Tổng cục Chính trị đối với Quân chủng Hải quân

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kiểm tra các tàu tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu cấp Quân chủng năm 2023

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ IX

Vùng 2 Hải quân tổng kết tham gia các hội thi cấp Quân chủng năm 2023

Vùng 2 Hải quân tổng kết tham gia các hội thi cấp Quân chủng năm 2023

Quân chủng Hải quân: Các đơn vị chủ động đối phó với bão số 1

Quân chủng Hải quân: Các đơn vị chủ động đối phó với bão số 1