Quân chủng Hải quân: Thực hiện tốt giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử

Quân chủng Hải quân: Thực hiện tốt giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Quân chủng Hải quân

Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân):  An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn

​

Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân): An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn ​

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 131

Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 131

Ninh Thuận: Phối hợp tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân

Ninh Thuận: Phối hợp tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân

Đảng ủy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân kiểm tra Kho 711

Đảng ủy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân kiểm tra Kho 711

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I năm 2024 với Quân chủng Hải quân

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I năm 2024 với Quân chủng Hải quân