Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Long An

Quân khu 7 kiểm tra công tác huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Long An

Lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương): Đẩy mạnh thi đua, đột phá vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

Lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương): Đẩy mạnh thi đua, đột phá vào nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

Trung đoàn 335: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quyết định kết quả huấn luyện

Trung đoàn 335: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quyết định kết quả huấn luyện

Thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập

Thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập