Thời gian tới, ngành CNQP tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Chuyển biến toàn diện về công nghiệp quốc phòng

Năm 2023, ngành CNQP đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về tổ chức, xây dựng Quân đội nói chung và phát triển CNQP nói riêng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển CNQP được quan tâm, coi trọng, tập trung thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trước hết, Tổng cục CNQP hoàn thành tốt công tác tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước về CNQP; được Chính phủ ban hành chương trình hành động, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08; qua đó, nhiệm vụ phát triển CNQP được các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đầu tư và nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Bộ Quốc phòng đã phê duyệt đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị (VKTB) lục quân khu vực miền Nam. Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt, ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số loại vũ khí công nghệ cao; các đơn vị đang tích cực hoàn thiện cơ chế huy động nguồn nhân lực chất lượng cao và quy chế đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Công nhân Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm chủ hệ thống thiết bị mới. Ảnh: MẠNH CHIẾN 

Tổng cục thường xuyên đánh giá tác động của các cuộc xung đột quân sự và sự phát triển vũ khí mới trên thế giới để đề xuất Bộ Quốc phòng định hướng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất VKTB, vật tư kỹ thuật. Hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến (lần 1) về Hồ sơ dự án Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp, đạt sự đồng thuận cao. Hoàn thành xây dựng và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 4 thông tư về: Định mức nhân công, vật tư, điện năng trong đóng mới tàu quân sự; quản lý thiết kế sản phẩm quốc phòng; quản lý tổ chức sản xuất quốc phòng; quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ CNQP chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tham mưu tổ chức tốt hội nghị giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về triển khai một số nhiệm vụ phát triển CNQP. Ký kết và triển khai các quy chế, chương trình phối hợp giữa Tổng cục CNQP với các cơ quan, đơn vị. Chủ động tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư trang bị tàu, thuyền quân sự.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kiểm tra công tác đóng và sửa chữa tàu quân sự tại Nhà máy X51, tháng 11-2023. Ảnh: MINH TUẤN 

Các dự án đầu tư phát triển tiềm lực CNQP được chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, tích cực; chất lượng các hạng mục, công trình đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, các dự án đầu tư CNQP trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ. Có 26/90 dự án, 28/62 báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần cải tạo, nâng cấp, xây mới hạ tầng kỹ thuật và bổ sung trang thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực các cơ sở CNQP.

Điểm nổi bật là công tác nghiên cứu, phát triển VKTB có nhiều đổi mới, đột phá. Chủ động, tích cực triển khai 358 đề tài, nhiệm vụ về nghiên cứu phát triển VKTB; đến nay đã hoàn thành, nghiệm thu các cấp 169 đề tài, nhiệm vụ. Nghiên cứu, chế tạo, cải tiến được nhiều chủng loại VKTB kỹ thuật và vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất, sửa chữa; trong đó, nhiều loại VKTB có tính năng chiến thuật-kỹ thuật hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, phù hợp với yêu cầu tác chiến của Quân đội ta. Bên cạnh đó, các đơn vị đang tích cực xây dựng chương trình, dự án khoa học-công nghệ (KHCN) theo các nhóm sản phẩm mục tiêu của Nghị quyết 08; nghiên cứu, phát triển các loại VKTB hiện đại, tích hợp cao.

Các đơn vị CNQP bảo đảm đầy đủ, kịp thời tài liệu kỹ thuật và những yếu tố kỹ thuật, công nghệ, vật tư cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch. Tổng doanh thu toàn khối đạt khoảng 36.098 tỷ đồng (bằng 100,9% kế hoạch và tăng 4,5% so với năm 2022).

Thực hiện chủ trương phát triển CNQP lưỡng dụng, các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu. Từ đó đạt được một số kết quả nổi bật trong triển khai chương trình hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn, xuất khẩu một số chủng loại tàu, vật liệu nổ công nghiệp và nhiều sản phẩm kinh tế; bước đầu tham gia xuất khẩu một số sản phẩm CNQP. Các đơn vị CNQP chủ động đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị doanh nghiệp.

Công tác tổ chức lực lượng CNQP nòng cốt tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, từng bước điều chỉnh, kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác về CNQP; tham mưu với Bộ Quốc phòng cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác về CNQP với một số nước; tham gia có hiệu quả trưng bày sản phẩm CNQP Việt Nam tại các hội chợ, triển lãm quốc phòng ở Nga, Campuchia, Malaysia, Thái Lan và được các đối tác đánh giá cao.

Nỗ lực tạo những đột phá mới

Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển CNQP hiện đại, lưỡng dụng; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực, tạo đột phá mới, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại VKTB, vật tư kỹ thuật, sản phẩm CNQP công nghệ cao; coi trọng phát triển vũ khí chiến lược, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và QUTƯ, Bộ Quốc phòng, toàn ngành CNQP tiếp tục nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phát triển CNQP “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước về CNQP. Quyết liệt triển khai chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết 08. Trình Bộ Chính trị đề án đóng mới tàu quân sự. Xây dựng chiến lược phát triển CNQP Việt Nam. Trình cấp có thẩm quyền thông qua Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai luật; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển CNQP. Theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới, kịp thời tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng triển khai các nội dung liên quan đến VKTB và hợp tác quốc tế về CNQP.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án, đưa vào khai thác sử dụng, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, thực hiện kiểm toán các dự án hoàn thành. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm hiệu quả, khả thi; trong đó tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa các loại VKTB kỹ thuật xác định trong Nghị quyết 08 và chương trình hành động của Chính phủ; tăng tính lưỡng dụng trong xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển CNQP.

Ba là, đổi mới đột phá vào công tác KHCN. Thực hiện có hiệu quả Đề án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số VKTB kỹ thuật mới đến năm 2030. Ưu tiên nguồn lực, tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại vũ khí có uy lực mạnh, tăng tầm xa và khả năng cơ động để tạo tính răn đe, nâng cao khả năng bảo vệ đất nước; nghiên cứu chế tạo vật liệu, vật tư đặc chủng phục vụ sản xuất, sửa chữa quốc phòng. Đề xuất, mở mới các đề án, chương trình KHCN theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 08.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Trong đó bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng các loại tài liệu kỹ thuật-công nghệ, vật tư và tổ chức sản xuất, sửa chữa VKTB kỹ thuật từ các nguồn ngân sách bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; sản xuất, sửa chữa VKTB theo Đề án 324-KT; đóng mới tàu cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định danh mục và những nguyên tắc, chính sách quản lý hàng hóa lưỡng dụng.

Năm là, thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng theo chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu. Triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021-2025; báo cáo bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp; triển khai phương án giải thể, thoái vốn tại các công ty cổ phần. Tiếp tục điều chỉnh tỷ lệ, cơ cấu lao động hợp lý; ưu tiên tuyển dụng, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao cho CNQP. Tăng cường nghiên cứu, đề xuất mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về CNQP; rà soát, xác định cụ thể nội dung hợp tác CNQP với các nước. Hoàn thành xây dựng Đề án “Đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng”. Tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm 2024, thông qua đó, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng, sản phẩm kinh tế lưỡng dụng.

Trung tướng HỒ QUANG TUẤN, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

 

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.