Nhạy bén thông tin tuyên truyền

Nhiều đại biểu dự Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023 do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức mới đây cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ là các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, khắc phục tư tưởng tiêu cực nảy sinh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Toàn quân đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình mới, sáng tạo, phù hợp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của Quân đội tiếp tục được đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tập trung giáo dục về nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đến các đối tượng theo quy định.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp người dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) di chuyển tài sản, nhà cửa ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở do mưa lũ kéo dài (tháng 8-2023). Ảnh: THÁI HƯNG

Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, học tập các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ động nghiên cứu, triển khai các chuyên đề liên quan đến những cuộc xung đột quân sự và các điểm nóng trên thế giới, khu vực, nhằm thống nhất nhận thức, hành động cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong năm qua, Quân đội tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban chỉ đạo 35 các cấp và các tập thể, cá nhân trong Quân đội tích cực đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; có nhiều tin, bài, ảnh nội dung tuyên truyền tốt “tạo dòng chủ lưu” dẫn dắt dư luận.

Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trong Quân đội đạt kết quả tốt và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 cấp toàn quốc do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giành nhiều giải cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, đối ngoại quốc phòng, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024), 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024).

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp người dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) dựng nhà sau mưa lũ (tháng 8-2023). Ảnh: THÁI HƯNG 

Các đơn vị duy trì hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời; chú trọng khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất. Hoạt động văn hóa, văn học-nghệ thuật, xuất bản được triển khai tích cực, đổi mới, sáng tạo. Chủ động sáng tác, triển khai các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình trong Quân đội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, đối ngoại quốc phòng, các sự kiện chính trị quan trọng; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gương người tốt-việc tốt...

Điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng

Tại Lễ phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân do TCCT QĐND Việt Nam tổ chức ngày 10-11-2023, tại Thái Nguyên, đã có nhiều cơ quan, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Quân đội tham gia ủng hộ chương trình để hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo; “Nhà đồng đội” tặng các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

leftcenterrightdel

Quân y Tổ công tác bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) thăm, khám bệnh cho trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: TRUNG HIẾU

Cấp ủy, chính quyền, người dân Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung bày tỏ niềm vui và ghi nhận đội quân của nhân dân đã luôn trân trọng, giữ gìn và phát huy cao độ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, năm 2023, công tác dân vận trong Quân đội tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Điều này được thể hiện rõ là, năm vừa qua, toàn quân đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Hoàn thành có chất lượng, đúng kế hoạch việc tổng kết nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận. Tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Tích cực xây dựng, triển khai các phương án, đề án, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và Hội thi “Dân vận khéo” cấp trung đoàn, sư đoàn và tương đương.

Cùng với công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác chính sách và nhiều mặt công tác khác. Trong đó, chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động "đền ơn đáp nghĩa" được tiến hành phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định. Các tổ chức quần chúng tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xung kích thực hiện nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành hiệu quả...

Hứa hẹn nhiều thành tích mới

Trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, TCCT về công tác xây dựng Đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; công tác đảng viên, hành chính đảng, thống kê chính trị thực hiện có nền nếp, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường; xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân sai phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại... Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn được thực hiện chặt chẽ, chủ động.

leftcenterrightdel
Cán bộ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho các em học sinh Trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Ảnh: ĐÀO HIỀN

Thực hiện tốt các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, trong năm 2023, trước diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dõi hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các tổ chức đảng trong toàn quân, theo ghi nhận của chúng tôi, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, phát huy kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân xác định rõ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội trong năm 2024 và năm 2025.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng cùng các mặt công tác khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội theo tinh thần “7 dám” gắn với chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết tâm trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và lập nhiều thành tích mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

MINH ĐĂNG - THU HẰNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.