Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, ngành kỹ thuật Quân đội tiếp tục tập trung xây dựng ngành vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân xoay quanh những vấn đề trên.

Phóng viên (PV): Tại một số hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả mà ngành kỹ thuật đạt được. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về nội dung này? 

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp, năm 2023, ngành kỹ thuật đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ lệnh công tác kỹ thuật, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ, nhất là cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn; luôn duy trì hệ số kỹ thuật của VKTBKT bằng 1.

Các nhà máy, xí nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa; năng lực sản xuất vật tư kỹ thuật từng bước được nâng lên. Tổng giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện đạt 101,7% kế hoạch năm. Toàn quân hoàn thành xây dựng, nâng cấp hơn 300 danh mục công trình nhà xưởng, nhà che VKTBKT; triển khai thực hiện tốt 39 đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ (KHCN); hoàn thành, nghiệm thu chặt chẽ hàng trăm danh mục VKTBKT sản xuất, mua sắm năm 2023. Ngoài ra, Quân đội đã tăng cường 55 cán bộ, nhân viên tham gia kiểm định gần 270.000 xe ô tô dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ...

Có được kết quả nổi bật trên, toàn ngành chủ động quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHCN vào giải quyết các yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT; ứng dụng các công nghệ mới vào bảo quản, niêm cất VKTBKT và thiết kế, chế thử vật tư kỹ thuật...

PV: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của ngành kỹ thuật tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn: Năm 2024, toàn ngành tập trung bảo đảm kịp thời, đồng bộ VKTBKT phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Triển khai thực hiện và nghiệm thu các chương trình, dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến hiện đại hóa VKTBKT bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiến hành bảo quản, bảo dưỡng 100% VKTBKT hiện có trong toàn quân; duy trì vững chắc, đồng bộ cho số VKTBKT đã được đồng bộ trong thời gian qua. Hoàn thành 100% chỉ tiêu sửa chữa tại các nhà máy, xí nghiệp theo kế hoạch được giao.

Triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ; các đề án, dự án nghiên cứu cải tiến, hiện đại hóa VKTBKT, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho trang bị kỹ thuật. Phấn đấu xây dựng đủ 100% định mức bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT có trong biên chế. Nghiên cứu đầu tư xây dựng điểm kho quân khí cấp chiến lược ứng dụng công nghệ mới; 100% kho cất chứa đạn dược, thuốc nổ và trang bị quý hiếm có đủ hệ thống thu lôi chống sét, tường rào bảo vệ theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu đầu tư củng cố, xây mới nhà kho, nhà che VKTBKT...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn. 

Đặc biệt, năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp tinh, gọn, mạnh. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng kỹ thuật các cấp theo Nghị quyết số 230-NQ/QUTW và Kế hoạch số 1228/KH-BQP. Chú trọng công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; chuẩn bị kỹ về con người và cơ sở vật chất, bảo đảm sự ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi điều chỉnh tổ chức, biên chế. Nghiên cứu xây dựng hệ thống văn kiện, văn bản, quy định mối quan hệ công tác cơ quan hậu cần-kỹ thuật các cấp phù hợp với tổ chức biên chế Quân đội và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Để đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng ngành kỹ thuật tinh, gọn, mạnh thì việc chuyển đổi số ngành kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết. Đồng chí cho biết, TCKT đã triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn: Hiện nay, toàn quân được trang bị nhiều loại VKTBKT thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao; phạm vi, thời gian, không gian, đối tượng tham gia công tác kỹ thuật rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều. Do đó, đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người chỉ huy và cơ quan kỹ thuật tối ưu hóa quá trình điều hành hoạt động của ngành trong toàn quân và ở mỗi cấp, mỗi đơn vị; nâng cao năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ, kỹ thuật hiện đại.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, TCKT hướng dẫn ngành kỹ thuật các đơn vị tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng, ngành kỹ thuật và của đơn vị; trong đó ưu tiên hạ tầng kết nối mạng máy tính quân sự; chuẩn hóa hồ sơ, quy trình quản lý; xây dựng danh mục mã định danh điện tử trang bị kỹ thuật, vật tư trang bị do ngành quản lý, làm cơ sở thống nhất trong thực hiện chuyển đổi số của đơn vị và toàn ngành. Đặc biệt, cán bộ ngành kỹ thuật chủ động tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị những nội dung thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị bảo đảm khoa học, phù hợp thực tiễn; sẵn sàng triển khai kết nối, ứng dụng hiệu quả những công cụ nền tảng số của ngành kỹ thuật và Bộ Quốc phòng.

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đến thực hiện nhiệm vụ nói chung và chuyển đổi số nói riêng. TCKT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhân viên kỹ thuật có đủ năng lực, trình độ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng số để chỉ đạo, điều hành, sử dụng thành thạo công cụ số trong triển khai, xử lý công việc; phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành tăng cường đào tạo, xây dựng, thu hút nguồn nhân lực. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ về kỹ năng số; chia sẻ tài nguyên số; ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, nắm vững những công nghệ mới, như: Điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo... tạo nền tảng vững chắc cho công tác chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Thực hiện "Ngày kỹ thuật" ở Quân chủng Phòng-Không quân. Ảnh: THUẦN HOÀNG 

PV: Thưa đồng chí, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì việc bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong lao động, sản xuất và tham gia giao thông có ý nghĩa quan trọng. Vậy năm 2024, ngành kỹ thuật Quân đội có giải pháp gì để thực hiện tốt vấn đề nêu trên?

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn: TCKT đã có nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai những giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm quy trình công nghệ, các quy tắc, quy định trong khai thác, sử dụng, bảo đảm trang bị kỹ thuật, nhất là các trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, cải tiến; trong xử lý trang bị kỹ thuật cấp 5 và các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm định, thẩm định kỹ thuật an toàn; chủ động đánh giá rủi ro, phòng ngừa các sự cố gây ra hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn đối với trang bị kỹ thuật và con người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trong toàn quân phong phú, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ động tham mưu và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo nội dung của Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong Quân đội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Thực hiện tốt kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Tiếp tục xây dựng mô hình đơn vị điểm về an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại; có biện pháp quản lý những trường hợp sử dụng mô tô, ô tô cá nhân trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, đặc biệt chú trọng đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ khi được giải quyết nghỉ phép. Phấn đấu giảm 5-10% tai nạn giao thông so với năm 2023 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

SƠN BÌNH (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.