Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đưa ra 6 vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Phải khẳng định rằng: Đây là quan điểm chỉ đạo rất đúng đắn, mang tính định hướng lâu dài trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của Quân đội trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới hiện nay.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Võ Thành Nhân, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 330 (Quân khu 9). 

Trước những tác động từ thời đại phát triển của công nghệ thông tin, thế hệ trẻ, trong đó có các sĩ quan trẻ được tiếp xúc với luồng thông tin đa chiều. Các đồng chí cán bộ mới ra trường dễ nảy sinh suy nghĩ so sánh môi trường làm việc trong và ngoài Quân đội như: Thu nhập, mức sống, thời gian chăm lo gia đình… dẫn đến việc chưa xác định tốt mục tiêu phấn đấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy hết được tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Trong khi đó, chính những cán bộ trẻ vừa rời ghế nhà trường, bắt đầu áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn đơn vị, có rất nhiều cơ hội để sáng tạo, tìm tòi những kiến thức mới để trau dồi, phát triển năng lực bản thân, đặc biệt là hoàn thiện bản lĩnh chính trị của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó chính là một trong những trở ngại khi thực hiện “dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách” đối với đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay.

leftcenterrightdel
Huấn luyện chuyên ngành cho kíp xe ở Đại đội Thiết giáp, Bộ Tham mưu Quân khu 9.  

Theo tôi, giải quyết trở ngại này, cần đến cả tập thể cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Một môi trường cởi mở, gắn bó, đoàn kết, trên dưới đồng lòng là điều kiện quan trọng để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đây là một bước trong hành trình rèn luyện đội ngũ cán bộ, giúp cho cán bộ trẻ thêm tự tin, khơi dậy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào để từ đó, phát huy sức trẻ, tính năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cấp trên quan tâm cấp dưới, động viên, chia sẻ từ những việc nhỏ nhất sẽ không chỉ rèn luyện cán bộ trẻ mà còn tạo nên sức mạnh của cả tập thể trong thực hiện “dám nghĩ, dám nói, dám làm”. Mỗi người cán bộ đều “dám nghĩ, dám nói, dám làm” sẽ tạo nên tập thể luôn khắc phục được mọi khó khăn, luôn tìm tòi ra những giải pháp tiết kiệm nhất nhưng hiệu quả nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó sẽ góp phần thiết thực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

CHÂU SA (ghi)