Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin chuẩn bị cho SEA Games 31 đã sẵn sàng

Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin chuẩn bị cho SEA Games 31 đã sẵn sàng

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý F0 điều trị tại nhà

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý F0 điều trị tại nhà

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành 4 ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tòa án

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành 4 ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tòa án

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị

Khai trương Sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị

Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng số hóa và tự động hóa

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng số hóa và tự động hóa