Quân khu 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

Quân khu 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ

Nhà máy Z755 đột phá, tiến bộ lớn về công nghệ thông tin

Nhà máy Z755 đột phá, tiến bộ lớn về công nghệ thông tin

Vượt khó, bảo đảm tốt công nghệ thông tin

Vượt khó, bảo đảm tốt công nghệ thông tin

Trường Sĩ quan Thông tin: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Trường Sĩ quan Thông tin: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Giải thưởng Sao Khuê 2023: Vinh danh 182 sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin uy tín Việt Nam

Giải thưởng Sao Khuê 2023: Vinh danh 182 sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin uy tín Việt Nam

Giải bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Giải bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin