leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3. 

Nhận thức sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần "7 dám", ngay trong phiên họp Đảng ủy và hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2023 ở các cấp, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã yêu cầu cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên dân chủ thảo luận, xác định rõ tiêu chí và chủ trương, biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”.

Các cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân đoàn 3 nhận thức sâu sắc rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Và “7 dám”: "Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung" là những tiêu chí, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, quyết định đến nhiệm vụ xây dựng Quân đoàn tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cán bộ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) về công tác huấn luyện năm 2023. 

Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 3 xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám” là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, tổ chức đảng, của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng và phải được cụ thể hóa trong các nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề của tổ chức đảng; các chương trình, kế hoạch của người chỉ huy và tổ chức quần chúng.  

Bên cạnh đó, Quân đoàn tiến hành điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy hoạch, tiêu chí, phương pháp đánh giá nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nhằm khích lệ, bảo vệ cán bộ “7 dám”; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; tin tưởng giao những “việc khó”, nhiệm vụ quan trọng và đặt ra yêu cầu cao để rèn luyện, thử thách cán bộ theo tinh thần “7 dám”.   

Rèn luyện theo tinh thần "7 dám" nhằm phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong công tác cán bộ, tạo động lực, môi trường để giáo dục, rèn luyện cán bộ; đồng thời, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ. Quân đoàn 3 chiếm số đông đội ngũ cán bộ trẻ, mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, có hoài bão, khát vọng cống hiến xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội.

leftcenterrightdel
Quân đoàn 3 luôn phát huy tốt dân chủ, xây dựng mối quan hệ cán - binh lành mạnh, mẫu mực. 

Hiện nay, toàn Đảng bộ Quân đoàn 3 đang triển khai hiệu quả chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, trong đó có đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thí điểm thực hiện mô hình chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Đồng thời duy trì “Ngày pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; "4 không", "3 có", "3 nên" và “5 chủ động” trong công tác tư tưởng, quản lý bộ đội... Qua đó, phát huy tốt năng lực, vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

NGUYỄN ANH SƠN (ghi)