Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Quân đoàn 3 quy tập một hài cốt liệt sĩ tại làng H’Reng

Quân đoàn 3 quy tập một hài cốt liệt sĩ tại làng H’Reng

Quân đoàn 3 quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ

Quân đoàn 3 quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

đoàn 3 (Quân khu 1): Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc tại Quân đoàn 3

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc tại Quân đoàn 3

Tìm phần mộ đồng chí Trần Văn Hức ở Sư đoàn 3, Quân khu 5

Tìm phần mộ đồng chí Trần Văn Hức ở Sư đoàn 3, Quân khu 5