Tổng cục Chính trị kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 3, Quân khu 1

Tổng cục Chính trị kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 3, Quân khu 1

Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân: Coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị điểm về công tác Đảng, công tác chính trị

Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân: Coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị điểm về công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 3 Hải quân đưa, đón các đoàn công tác thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 an toàn

Vùng 3 Hải quân đưa, đón các đoàn công tác thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 an toàn

Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4 phối hợp trao đổi, thống nhất việc thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng

Quân đoàn 3Quân đoàn 4 phối hợp trao đổi, thống nhất việc thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3): Nhiều giải pháp trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3): Nhiều giải pháp trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

“3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

3 tiếng nổ” an toàn ở Sư đoàn 316, Quân khu 2

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Quân đoàn 3 bảo đảm tốt an toàn kỹ thuật

Quân đoàn 3 bảo đảm tốt an toàn kỹ thuật