Nâng cao hiệu quả huấn luyện dự bị động viên ở Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3)

Nâng cao hiệu quả huấn luyện dự bị động viên ở Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3)

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Nâng cao chất lượng huấn luyện đêm cho bộ đội

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Nâng cao chất lượng huấn luyện đêm cho bộ đội

Phụ nữ Quân đoàn 3: Giỏi việc đơn vị, đảm đang việc nhà

Phụ nữ Quân đoàn 3: Giỏi việc đơn vị, đảm đang việc nhà

Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương làm việc tại Quân đoàn 3

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương làm việc tại Quân đoàn 3

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3: Xung kích, tình nguyện về vùng gian khó để cống hiến sức trẻ

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3: Xung kích, tình nguyện về vùng gian khó để cống hiến sức trẻ

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3): Bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân): Gắn chất lượng huấn luyện với trách nhiệm từng cá nhân

Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân): Gắn chất lượng huấn luyện với trách nhiệm từng cá nhân