Với tính chất nhiệm vụ phức tạp, đa dạng vật chất, hàng hóa, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho 690 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng kho chính quy, an toàn, chất lượng. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Khắc, Chủ nhiệm Kho 690 về vấn đề này.

leftcenterrightdel

 Cán bộ, nhân viên Kho 690 kiểm tra hàng hóa tại kho.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí khái quát một số kết quả nổi bật của Kho 690 trong thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Văn Khắc: Từ khi thành lập đến nay, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho 690 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo quản tốt, cung cấp đủ, quản lý tốt số lượng, chất lượng hàng hóa trong kho.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kho đã duy trì đủ về số lượng, tốt về chất lượng các mặt hàng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ đạo của trên, có đầy đủ sổ sách, mẫu biểu theo dõi, thống kê. Thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, kiểm kê, bảo quản định kỳ, chất lượng dự trữ hàng hóa bảo đảm 100%. Công tác quản lý, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát hàng hóa thường xuyên thực hiện đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Cục Quân nhu, các doanh nghiệp, Kho 205… tổ chức tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, chính xác, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị; thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, di dồn, đảo xáo, luân chuyển hàng hóa… không để xảy ra mất mát, hư hỏng.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Khắc. 

PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng hàng hóa, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm kho đã triển khai những giải pháp chủ yếu gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Khắc: Từ tính chất, đặc điểm nhiệm vụ của kho, chúng tôi xác định phải đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Hậu cần quân đội. Năm 2023, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả những chỉ tiêu trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng nhà kho văn hóa, nhân viên văn hóa”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, xây dựng “Đơn vị chính quy-doanh trại xanh, sạch, đẹp” gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; đẩy mạnh thực hiện chủ đề phong trào thi đua của ngành hậu cần năm 2023 là: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác hậu cần” và các nội dung “Một tập trung - Ba đột phá”… làm tiền đề phát huy sức mạnh tập thể trong mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Kho 690 tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; tập huấn, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho các đối tượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Bàn giao hàng hóa cho các đơn vị. 

PV: Đối với các kho nói chung và Kho 690 nói riêng, công tác an toàn hàng hóa có vai trò quan trọng. Vậy, chỉ huy kho đã có những biện pháp gì để xây dựng kho chính quy, an toàn?

Đại tá Nguyễn Văn Khắc: An toàn kho, an toàn hàng hóa vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đối với Kho 690. Ban chủ nhiệm kho và chỉ huy các cấp quán triệt nghiêm chỉ thị về chính quy, an toàn, kỷ luật đến mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; duy trì chặt chẽ các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, trực tăng cường trong các ngày lễ, tết, bảo đảm đủ quân số theo quy định. Thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, kết hợp với thông báo của trên để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực đóng quân; tổ chức thi chính quy, kỷ luật, an toàn cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban chủ nhiệm kho đã lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích chính quy, thống nhất; thường xuyên duy tu bảo dưỡng phương tiện và trang bị phòng cháy, chữa cháy. Các thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy luôn bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Việc sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, gọn gàng, ngăn nắp với tiêu chí “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dột, chống mối, tạo môi trường bảo quản tốt, không để hàng hóa bị hư hỏng, xuống cấp, thất thoát; duy trì nghiêm chế độ kiểm kê, quản lý chặt chẽ, thống nhất giữa số lượng và chất lượng… Mọi cá nhân nêu cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Lực lượng của Kho 690 tham gia diễn tập tiếp nhận, cấp phát hàng hóa. 

PV: Hiện nay đang là cao điểm mùa mưa, để hoàn thành nhiệm vụ của kho năm 2023, theo đồng chí cần tập trung vào những vấn đề gì?

Đại tá Nguyễn Văn Khắc: Thời tiết mùa mưa ảnh hưởng lớn tới công tác an toàn kho. Cho nên, việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dột, ngập, ẩm ướt là yêu cầu quan trọng. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tích cực bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; củng cố cơ sở vật chất nhà kho ngày càng chính quy, từng bước hiện đại. Đảng ủy, chỉ huy kho tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, quản lý, cấp phát hàng hóa phục vụ các đơn vị; làm tốt công tác dự trữ sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia và quốc phòng theo kế hoạch… phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THÀNH (thực hiện)