Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tại tỉnh Hưng Yên

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tại tỉnh Hưng Yên

Cán bộ, chiến sĩ Cục Quân nhu thi đua giành 4 nhất

Cán bộ, chiến sĩ Cục Quân nhu thi đua giành 4 nhất

Cục Quân nhu hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, ​đẩy mạnh học tập suốt đời

Cục Quân nhu hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, ​đẩy mạnh học tập suốt đời

Cục Quân nhu: Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Cục Quân nhu: Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Cục Quân nhu tập huấn kỹ thuật sản xuất Lễ phục K24

Cục Quân nhu tập huấn kỹ thuật sản xuất Lễ phục K24

Cục Quân nhu tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Cục Quân nhu tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Cục Quân nhu: Bảo đảm tốt quân nhu cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Cục Quân nhu: Bảo đảm tốt quân nhu cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Đảng ủy Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị phiên cuối năm

Đảng ủy Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị phiên cuối năm