Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Kho 690 (Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần): Xây dựng kho chính quy, an toàn, bảo đảm tốt chất lượng hàng hóa

Kho 690 (Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần): Xây dựng kho chính quy, an toàn, bảo đảm tốt chất lượng hàng hóa

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần thi cán bộ, chỉ huy của các đơn vị trực thuộc

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần thi cán bộ, chỉ huy của các đơn vị trực thuộc

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân nhu năm 2023

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân nhu năm 2023

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm