Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân nhu năm 2023

Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ ngành Quân nhu năm 2023

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Hậu cần phúc tra công tác quân nhu tại Trung đoàn 174

Tổng cục Hậu cần phúc tra công tác quân nhu tại Trung đoàn 174