Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần tổ chức về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Hậu cần phúc tra công tác quân nhu tại Trung đoàn 174

Tổng cục Hậu cần phúc tra công tác quân nhu tại Trung đoàn 174

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì