Từ các nội dung tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, nhất là vấn đề định hướng, gợi mở về việc đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị…; đối chiếu với nhiệm vụ của Lữ đoàn Pháo binh 16, đơn vị binh chủng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì việc nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới càng hết sức quan trọng.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Nguyễn Huy Long. 

Thực tế những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 16 luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện. Do vậy, các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn… đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Kết quả nhiều năm liền Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi và tham gia diễn tập với các địa phương, đơn vị đều đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 sẽ quán triệt sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động của Lữ đoàn trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, Lữ đoàn tập trung chỉ đạo hoàn thành các nội dung, chương trình kế hoạch huấn luyện năm 2023. Cụ thể các nhiệm vụ quan trọng như: Diễn tập khu vực phòng thủ với các tỉnh và Sư đoàn 324; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận…

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác huấn luyện đơn vị. 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trên cơ sở bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 775-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4 về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo gắn với các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, tập trung nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần “7 dám” về công tác cán bộ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện tốt khâu đột phá năm 2023 “tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ” mà nghị quyết đảng ủy Lữ đoàn xác định.

NGỌC THĂNG (ghi)