Cơ quan Quân khu 4 ra quân huấn luyện năm 2023

Cơ quan Quân khu 4 ra quân huấn luyện năm 2023

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết các cơ quan, đơn vị Quân khu 4

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra, chúc Tết các cơ quan, đơn vị Quân khu 4

Quân khu 4 trao quyết định công tác cán bộ

Quân khu 4 trao quyết định công tác cán bộ

Đảng ủy Quân khu 4: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Đảng ủy Quân khu 4: Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương