Thời gian qua, với chức năng là cơ quan tham mưu kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Văn phòng TCCT luôn chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng cán bộ làm công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT ở các cấp trong toàn quân.

Hiện nay, cán bộ đảm nhiệm công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT trong toàn quân được biên chế ở các phòng (ban), trợ lý kế hoạch-tổng hợp và cán bộ đảm nhiệm công tác kế hoạch của cơ quan chính trị, ở cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương do chính trị viên đảm nhiệm. Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT, được xác định trong Quy chế công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong tình hình mới, Văn phòng TCCT đã chủ động tham mưu với lãnh đạo TCCT tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm cho hoạt động CTĐ, CTCT có tính kế hoạch, chặt chẽ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

Thực tiễn 5 năm qua (2017-2022) thực hiện Quy chế công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ CTĐ, CTCT, Văn phòng TCCT đã phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức 4 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT cho gần 400 đồng chí. Tháng 9-2023, tổ chức khóa 5 cho 152 cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong quá trình bồi dưỡng, giảng viên của Học viện Chính trị và cán bộ các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng TCCT đã lên lớp 22 chuyên đề công tác kế hoạch, tổng hợp về CTĐ, CTCT trong Quân đội.

Phần lý luận gồm 15 chuyên đề, với một số nội dung trọng tâm như: Những vấn đề lý luận của công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT; Quy định hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam-Hướng dẫn ghi chép, đăng ký, lưu trữ tài liệu, sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT; nội dung, phương pháp xây dựng chỉ chị, kế hoạch CTĐ, CTCT... Các học viên lớp bồi dưỡng được thực hành, tập bài với 7 chuyên đề, như: Thực hành tập bài đề xuất, xây dựng kế hoạch chương trình CTĐ, CTCT tháng; lịch hoạt động CTĐ, CTCT tuần... và truyền đạt một số kinh nghiệm công tác.

leftcenterrightdel
Cán bộ, học viên tham gia lớp tập huấn khóa 5 trao đổi những vấn đề lý luận công tác kế hoạch-tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị.  

Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng đã làm tốt việc xây dựng ý thức trách nhiệm cho học viên; cán bộ quản lý lớp bồi dưỡng và giảng viên tăng cường trao đổi, kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề và nội dung thực hành, tập bài; phát huy tốt vai trò của học viên trong tự quản, tự học. Cùng với đó, các giảng viên và cán bộ giảng dạy quán triệt, cập nhật những nội dung mới, những yêu cầu mới về CTĐ, CTCT để bổ sung bài giảng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn; các cán bộ Văn phòng TCCT trực tiếp giảng dạy, luôn cập nhật kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn từ công tác kế hoạch-tổng hợp toàn quân để trao đổi với học viên.

Phát huy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và trách nhiệm cao trong học tập, nghiên cứu, học viên tham gia lớp bồi dưỡng nắm chắc những nội dung cơ bản, học hỏi, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo của đơn vị mình với đơn vị bạn, tích cực tham gia viết thu hoạch về kiến thức, nghiệp vụ kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách tại cơ quan, đơn vị.

Theo nhận xét của cán bộ, giảng viên và trao đổi với các học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT khóa 5 cho thấy, thành công của lớp bồi dưỡng là học viên đã bổ sung được kiến thức lý luận, phương pháp tư duy khoa học phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức trách; kỹ năng nghiên cứu, quán triệt nghị quyết các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, khả năng nắm bắt, tổng hợp thông tin, khái quát tình hình thực tiễn, khả năng dự báo; năng lực sử dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Khổng Văn Minh, Chánh Văn phòng TCCT, sau khi được bồi dưỡng, các cán bộ đã củng cố, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT. Đây là cơ sở để các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò của công tác kế hoạch-tổng hợp về CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam thời gian tới.

Bài và ảnh: LÊ NGỌC TÙNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.