leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Lễ phát động.

Năm học 2023-2024, Văn phòng Học viện Chính trị (HVCT) quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá đó là: “Nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tư tưởng” và “Nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật, kỷ luật”.

Bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ của đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng Văn phòng HVCT xác định các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Xây dựng Cơ quan Văn phòng vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất; tổng hợp, báo cáo, triển khai kịp thời, chính xác giúp Ban giám đốc Học viện điều hành, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng xây dựng các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nhất là trong nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo và tham mưu xử lý văn bản trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong Học viện và khu vực đóng quân, hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện chiến dịch...

leftcenterrightdel
Đại diện chỉ huy các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đề cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng thái độ, động cơ đúng đắn, nỗ lực phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa, lập nên những thành tích mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.