Diễn văn ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hệ Đào tạo sau đại học, Đại tá Nguyễn Thanh Thông, Hệ trưởng Hệ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, phát huy truyền thống của Học viện Chính trị anh hùng, các thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Hệ Đào tạo sau đại học luôn miệt mài phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Học viện, của Quân đội và quốc gia. Nhiều đồng chí học viên đã trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các Học viện, Nhà trường, cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trong đó nhiều đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, có học hàm giáo sư, phó giáo sư và nhiều danh hiệu cao quý khác.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự quan tâm, hướng dẫn của cơ quan chức năng, cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Hệ Đào tạo sau đại học luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Hệ vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, xây đắp nên những nét truyền thống “giỏi trong học tập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” của Hệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Hệ Đào tạo sau đại học đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống của Hệ Đào tạo sau đại học, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu: Hệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, biện pháp, nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hệ Đào tạo sau đại học nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, động cơ, ý thức, thái độ trách nhiệm đúng đắn cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác; tích cực tham gia và chủ động đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong các hoạt động của đơn vị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập toàn diện, thực hiện các khâu đột phá nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu; nâng cao chất lượng luận văn, luận án.

leftcenterrightdel

Giám đốc Học viện Chính trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Hệ Đào tạo sau đại học.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Học viện lưu ý: Lãnh đạo, chỉ huy Hệ Đào tạo sau đại học cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, khoa, đơn vị, các cán bộ khoa học trong và ngoài Học viện để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên thực hiện tốt chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ, động viên, khích lệ tập thể Hệ cùng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒNG THÁI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.