Từ thi đua và qua thi đua tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Kỹ thuật Binh chủng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Cục Kỹ thuật Binh chủng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước hết, thi đua là nhân tố quan trọng giúp cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng xung kích hướng tới những đỉnh cao, không chùn bước trước khó khăn, thử thách, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Đặc biệt, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Binh chủng và các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu với thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị toàn quân quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật chuyên ngành. Bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Cục Kỹ thuật Binh chủng. Ảnh: HỮU HỌC

Cục Kỹ thuật Binh chủng và các cơ quan, đơn vị chức năng của Cục luôn nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở kỹ thuật triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật và trực tiếp tham gia bảo đảm kỹ thuật cho các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa cơ động hàng trăm lượt xe tăng thiết giáp, ụ tháp pháo tại các đơn vị trong toàn quân...

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Cục Kỹ thuật Binh chủng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, bảo đảm đúng kế hoạch. Tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật các chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học với hàng chục đề tài được hội đồng khoa học cấp Tổng cục và Bộ Quốc phòng nghiệm thu, đánh giá cao. Cũng từ thi đua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị nở rộ. Nhiều tài liệu kỹ thuật các chuyên ngành và xây dựng định mức bảo đảm kỹ thuật được ban hành đúng, đủ, kịp thời.

Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động, ban hành hướng dẫn công tác kỹ thuật các chuyên ngành kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng cao, cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, là cơ sở để Cục Kỹ thuật Binh chủng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đã hướng vào quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kết quả kiểm tra huấn luyện chiến đấu hằng năm 100% đạt yêu cầu, với 75-80% khá, giỏi. Chấp hành nghiêm biểu tổ chức, biên chế và chú trọng công tác cải cách hành chính quân sự. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt, cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật.

Để thi đua mang nhiều sắc màu, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT luôn cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Quan tâm, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Những mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Đội sửa chữa cơ động xung kích”, “Nhà kho chính quy, an toàn”, “Câu lạc bộ kỹ thuật” của các đơn vị, “Tổ khoa học kỹ thuật trẻ”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên hút thuốc lá”, “Nhà kho 20-10”... là những minh chứng cụ thể, sinh động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị trong thi đua.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, phát triển, nhân rộng những phương thức, cách làm hiệu quả, những năm tới, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Cục Kỹ thuật Binh chủng xác định luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu và xác định rõ nội dung, phương thức tổ chức Phong trào TĐQT và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Để công tác thi đua nở hoa, kết trái, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc, hướng về cơ sở, với những trọng tâm, trọng điểm. Đột phá vào những khâu yếu, việc khó, việc mới, làm cho các cơ quan, đơn vị chuyển biến vững chắc, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật theo hướng xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến tới xây dựng Quân đội hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Đại tá TRẦN QUỐC VIỆT, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.