Trong thời gian 2 ngày (24 và 25-8), đội ngũ cán bộ, giảng viên được nhà trường bồi dưỡng những nội dung kiến thức cơ bản phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục như: Khung năng lực số; Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra; Một số vấn đề về tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng trong xung đột quân sự gần đây, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo tại Nhà trường… Đặc biệt, để nâng cao kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong quá trình công tác, nhà trường đã cập nhật và đưa vào các chuyên đề chuyên sâu có nội dung quan trọng, ứng dụng thực tiễn cao, sát với đặc điểm nhiệm vụ năm học như: Kỹ năng truyền cảm hứng cho người học; kỹ năng quản lý tư tưởng, kỷ luật cho cán bộ quản lý học viên…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 
leftcenterrightdel

Đại tá, TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu khai mạc. 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá, TS Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Ban tổ chức duy trì, điều hành lớp tập huấn bảo đảm đúng chương trình, nội dung, kế hoạch đã xác định. Các cán bộ tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức, lĩnh hội tốt các nội dung được bồi dưỡng để vận dụng hiệu quả trong quá trình công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh hoạt động tập huấn của Nhà trường, các khoa giáo viên cũng cần tổ chức các hoạt động phương pháp, bồi dưỡng giảng viên, định hướng nghiên cứu khoa học, bám sát nhiệm vụ năm học; các cơ quan, đơn vị chủ động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác, sử dụng hệ thống mạng và tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, khai thác, sử dụng hệ thống mạng, huấn luyện ngoại khóa, rèn luyện thể lực cho học viên cũng như nâng cao năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị…

Tin, ảnh: MAI VĂN – XUÂN ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.