Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ…

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8. Qua 10 năm thực hiện, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. An ninh, chính trị được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT thành phố từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên không ngừng được nâng lên, hệ thống chính trị từng bước củng cố, kiện toàn tinh gọn vững mạnh; công tác đấu tranh, phòng chống tiêu cực, tham nhũng được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Hiện nay, TP Cần Thơ có 86 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD; kinh tế tăng trưởng khá, năm 2022 tổng sản phẩm (GRDP) thu nhập bình quân tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo, đạt gần 91%; năng lực cạnh tranh kinh tế; thu ngân sách, các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới còn 0,56%; 100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 22/36 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 75,62%. Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên của cả nước xây dựng được chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng được tiểu đội quân quân thường trực…

 
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết tại TP Cần Thơ.

Thống nhất với chủ trương, giải pháp đã nêu trong báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp để TP Cần Thơ cần thực hiện trong thời gian tới như: Đảng bộ thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đặc biệt là các chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quan điểm xuyên suốt là “Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ. 

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng, sau hội nghị này, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân TP Cần Thơ vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, phấn đấu đưa thành phố đạt được mục tiêu đến năm 2045 là “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á”. 

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC