Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp

Sẵn sàng trận địa pháo hoa mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Sẵn sàng trận địa pháo hoa mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Khai mạc Triển lãm ảnh “Thành phố Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển”

Khai mạc Triển lãm ảnh “Thành phố Cần Thơ - 20 năm xây dựng và phát triển”

Gặp mặt các gương điển hình tiêu biểu thành phố Cần Thơ

Gặp mặt các gương điển hình tiêu biểu thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ: Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phố Cần Thơ: Diện mạo mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ ngày càng vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ ngày càng vững chắc