Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Giáo dục đại học; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ cho phù hợp với đặc thù Quân đội.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Giai đoạn 2019 - 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo đại học quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Hệ thống nhà trường Quân đội được tổ chức, sắp xếp từng bước tinh, gọn, nhiều nội dung được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, kế thừa và liên thông; đã mở mới được 12 mã ngành đào tạo, hoàn chỉnh 236 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; xây dựng mới được 56 chương trình đào tạo; điều chỉnh, bổ sung 246 chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, bảo đảm sát tình hình, nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của đơn vị. Tổ chức và phương pháp dạy học có nhiều đổi mới. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và từng bước được chuẩn hóa. Đến nay, 98,09% nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội có trình độ đại học trở lên, trong đó có 62,20% trình độ sau đại học; có 12 giáo sư, 304 phó giáo sư, 16 nhà giáo ưu tú. Riêng đội ngũ nhà giáo có 77,18% trình độ sau đại học.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết của các đại biểu; biểu dương các cơ quan, đơn vị, nhà trường toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sớm ban hành nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, đề án, dự án... để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Các văn bản đều được chuẩn bị kỹ, được lấy ý kiến rộng rãi, chất lượng tốt, vừa đúng với quy định của Luật, vừa dễ triển khai thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Luật Giáo dục đại học thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc, hiểu sâu kỹ các nội dung của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Các cơ sở giáo dục đại học trong Quân đội cần khai thác, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng chính quy, thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo uy tín để thu hút nhiều thí sinh giỏi vào đào tạo, thu hút nhiều cán bộ, nhiều nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về các nhà trường công tác hoặc tham gia hoạt động đào tạo của nhà trường. Tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ngoài Quân đội và ở nước ngoài, nhất là hợp tác trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên, nhà khoa học, học viên, sinh viên giữa các trường.

Về đề xuất, kiến nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thống nhất báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ cho phù hợp. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng giao Cục Nhà trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99 của Chính phủ, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết...

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.