Đoàn đã kiểm tra công tác tham mưu, tác chiến, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy; công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và nhiều nội dung khác trong 6 tháng đầu năm 2024; chỉ ra những mạnh, yếu và lưu ý đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Khẩu đội Pháo Phòng không 57mm của Tiểu đoàn 12 (Lữ đoàn 71) thực hành huấn luyện chuyên ngành phục vụ kiểm tra. 
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra thực hành huấn luyện chiến đấu bộ binh.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang biểu dương Lữ đoàn 71 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đúng quy định. Hệ thống văn kiện, giáo án, bài giảng được xây dựng và thông qua đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ. Huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian, chương trình; chất lượng kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới 100% nội dung đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi cao. Đơn vị ổn định về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang đề nghị, Lữ đoàn 71 cần tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là tình huống trên không. Tập trung giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: LÊ CẦU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.