Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ tám, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ tám, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ

Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ