Đại hội khẳng định, 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục Chính trị tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao lẵng hoa của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng đại hội.

Đảng ủy, Chỉ huy Cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp. Đổi mới chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật; kịp thời thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn với các đại biểu dự đại hội.

Tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng viên mới. Trong đó đã tổ chức kết nạp cho 910 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 947 đồng chí...

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó: Cục Chính trị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam... Có 21 lượt đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 10 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 22 đồng chí được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, nhằm khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, làm cho công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT không ngừng phát triển. Cục Chính trị phấn đấu xứng đáng là một trong những điển hình trong Phong trào TĐQT của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.