Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 11-8-1965: Báo Nhân Dân đăng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ hải quân”

Ngày 11-8-1965: Báo Nhân Dân đăng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ hải quân”

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow

Tăng cường hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia