Ngày 5-12-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Ngày 5-12-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh

Đổi mới tư duy xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Đổi mới tư duy xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Tàu hải quân Ấn Độ thăm TP Hồ Chí Minh

Tàu hải quân Ấn Độ thăm TP Hồ Chí Minh

Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc

Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc