5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được Cục Tác chiến quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy cục đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; giữa công tác thi đua với khen thưởng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại đại hội.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, tập thể Cục Tác chiến được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu năm 2019, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2020, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021; 20 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Đơn vị Tiên tiến”; 65 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở", 235 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”. 

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích của Cục Tác chiến đã đạt được trong 5 năm qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024-2029, đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Cục Tác chiến tiếp tục gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai, hướng dẫn của người chỉ huy và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong tổ chức hoạt động thi đua. Tập trung thi đua tạo bước chuyển biến vững chắc về chất lượng thực hiện nhiệm vụ và xây dựng chính quy, kỷ luật; toàn cơ quan thống nhất ý chí và hành động, vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhạy bén trong tham mưu, đề xuất chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cục vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.