Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765  của Quân ủy Trung ương

Quân khu 4 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương