leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày tại hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục được cấp ủy, chỉ huy, bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác theo kế hoạch (đạt trên 50% kế hoạch năm).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Nổi bật là: Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 6 nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Làm tốt công tác tư tưởng, động viên lực lượng kiểm định được tăng cường lực lượng kiểm định xe ô tô dân sự.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; có nhiều giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo sơ kết. 

Công tác dân vận, chính sách được triển khai tích cực, với những hình thức mới, hiệu quả, nhất là thực hiện chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội. Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.657 người và trao 220 suất quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn các đơn vị đóng quân. Các tổ chức quần chúng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều hoạt động hiệu quả, như: Tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23 đạt kết quả tốt. Hoàn thành Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 và tích cực chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Kỹ thuật lần thứ IX.

Nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì, thực hiện nghiêm túc. Phương pháp, phong cách chỉ đạo, điều hành của chính ủy, chính trị viên; chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã từng bước có sự đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những việc mới, việc khó…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tổng cục 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu, trên cơ sở những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu nắm chắc tình hình, đổi mới phương pháp, tác phong công tác để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời thông tin, định hướng về các vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp. Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách đối với cán bộ trong việc sáp nhập theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, quán triệt tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo Quy định 1992-QĐ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế trong bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ các cấp….

Tin, ảnh: KIM ANH