Những năm qua, Lữ đoàn Công binh 131 đã triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật xe - máy theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật. Kế hoạch, chỉ tiêu, sản lượng, ngân sách kỹ thuật ngành xe - máy được đơn vị thực hiện nghiêm túc, sát yêu cầu nhiệm vụ.

Lữ đoàn được trang bị, mua sắm thêm xe - máy thế hệ mới nên chất lượng được cải thiện một bước. Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật xe - máy, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả, kịp thời cho huấn luyện, xây dựng công trình; nền nếp chính quy công tác kỹ thuật xe - máy có chuyển biến tốt.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Dương Xuân Nam, Cục trưởng Cục Xe - Máy kiểm tra công tác kỹ thuật xe - máy tại Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

Qua kiểm tra thực tế đoàn công tác đánh giá cao công tác kỹ thuật xe - máy của Lữ đoàn được tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ kịp thời, đảm bảo hệ số kỹ thuật, an toàn trong giao thông. Sổ sách, văn kiện, đăng ký ghi chép đầy đủ, chặt chẽ…  

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Dương Xuân Nam, Cục trưởng Cục Xe - Máy đề nghị Lữ đoàn Công binh 131 tăng cường công tác giáo dục Luật Giao thông đường bộ, đạo đức lái xe cho đội ngũ lái, thợ. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, phương tiện xe - máy trước, trong và sau khi tham gia giao thông; có biện pháp bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật vật tư khí tài xe - máy công binh, nhà kho, trạm xưởng, khu kỹ thuật, trang thiết bị công trình; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra và nâng cao chất lượng bảo quản… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG