leftcenterrightdel

Trung tướng Bùi Quốc Oai kiểm tra hệ thống văn kiện tại Vùng Cảnh sát biển 2.

Nội dung kiểm tra thi đua trên 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22-7-2022 của Bộ Quốc phòng trên 4 tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

leftcenterrightdel

Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 24. 

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đã quán triệt, triển khai đầy đủ công văn, chỉ thị của các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra; hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phát huy.

leftcenterrightdel

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Trong chương trình đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2023 với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp thu những ý kiến đóng góp để bảo đảm tốt các mặt đời sống cho bộ đội; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đạo đức, tự do, vô kỷ luật; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Tin, ảnh: HẢI ĐĂNG