leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đã tham gia tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tham gia ký cam kết xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường biển” trên địa bàn huyện Triệu Phong và tặng thùng đựng rác cho xã Triệu An để hỗ trợ công tác phân loại rác thải tại nguồn…   

Ngay sau lễ phát động, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 cùng với các lực lượng ra quân thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý rác thải làm sạch bãi biển xã Triệu An.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) tham gia thu gom rác thải bãi biển tại xã Triệu An.

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, cá nhân về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức về bảo vệ môi trường. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ môi trường trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên môi trường biển, xây dựng và phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.   

Nhân dịp này Hải đội 202 đã tổ chức trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tặng các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Triệu An; cấp phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); 100 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH