Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp

Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2: Phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp