Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển

Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân huyện đảo Phú Quý

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân huyện đảo Phú Quý

Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào, nhân dân Tiến Xuân

Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào, nhân dân Tiến Xuân

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

Đảng ủy Cảnh sát biển tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 về khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội

Đảng ủy Cảnh sát biển tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 về khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội

Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”