Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

 Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền phòng, chống IUU tại Quảng Trị

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền phòng, chống IUU tại Quảng Trị

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật

Vùng Cảnh sát biển 2 vận động ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật

Khơi dậy khát vọng cống hiến của sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam

Khơi dậy khát vọng cống hiến của sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam

Khi ngư dân cần là có cảnh sát biển

Khi ngư dân cần là có cảnh sát biển

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền IUU kết hợp an sinh xã hội trên địa bàn xã đảo Kiên Hải

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền IUU kết hợp an sinh xã hội trên địa bàn xã đảo Kiên Hải

Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Sĩ quan trẻ Vùng Cảnh sát biển 2:

Sĩ quan trẻ Vùng Cảnh sát biển 2: "Xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023