Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Bến Tre 

​

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Bến Tre ​

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ

Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu chở 260.000 lít dầu DO bất hợp pháp

Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu chở 260.000 lít dầu DO bất hợp pháp

Cảnh sát biển phá chuyên án vận chuyển ma túy bằng đường biển

Cảnh sát biển phá chuyên án vận chuyển ma túy bằng đường biển

Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đông

Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Đông