Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang: Việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết và rất quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang: Việc phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết và rất quan trọng

Sự cần thiết xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Sự cần thiết xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự