Tại buổi làm việc, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và VINACHEM đã trao đổi về khả năng hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp hai bên trên các lĩnh vực như: Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ, hóa chất; khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; đầu tư dây chuyền sản xuất; triển khai dự án… Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về cơ chế hợp tác trong cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ; nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; cơ chế trao đổi thông tin…

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi làm việc giữa Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Quang Tuấn và ông Phùng Quang Hiệp đều khẳng định Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và VINACHEM có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực. Trong đó có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ (thuốc nổ công nghiệp, cao su kỹ thuật, các sản phẩm cơ khí chính xác, dịch vụ nổ mìn; vật tư phục vụ sản xuất; nghiên cứu chế tạo các sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất các loại tiền chất thuốc nổ, hoá chất; phát triển sản phẩm lưỡng dụng, thân thiện với môi trường, có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao… Từ đó, giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tham gia phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Tại buổi làm việc, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và lãnh đạo VINACHEM thống nhất giao cho các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, tìm hiểu nhu cầu, khả năng hợp tác sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà hai bên có thế mạnh; cung cấp thông tin, hồ sơ để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu về khả năng hợp tác.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.