Tính từ tháng 6-2023 đến nay, toàn Tổng cục đã triển khai thực hiện 169 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 16 đề tài cấp quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 91 đề tài cấp Tổng cục. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng đề ra, đến nay đã đánh giá, nghiệm thu 62 đề tài, nhiệm vụ đạt yêu cầu. Trong đó có 52/62 đề tài được kiến nghị cho áp dụng vào sửa chữa, sản xuất loạt “0” và làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng triển khai thực hiện đồng bộ các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, giảm sức lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Tổng cục có hơn 2.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng; trong đó đã có 34 đề tài sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi Trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

MINH ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.