Trong suốt giai đoạn phát triển, trưởng thành, ngành công nghiệp quốc phòng của nước ta nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ của nhiều nước bạn bè. Đây là yếu tố tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bước sang thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách quân sự-quốc phòng tự vệ, chúng ta tiếp tục nhập khẩu nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng LLVT và yêu cầu thực tiễn. 

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Gần đây, chúng ta đã chủ động tổ chức các cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế nhằm mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất tới bạn bè quốc tế, nhân dân trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật... 

Triển lãm quốc phòng quốc tế do nước ta tổ chức đã thu hút rất nhiều cường quốc về công nghiệp quốc phòng tham dự; được dư luận trong nước và quốc tế dành sự quan tâm, theo dõi đặc biệt. Điều đó cho thấy uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta trên trường quốc tế cũng như niềm tự hào rất lớn đối với nhân dân trong nước.

Đồng thời, chúng ta cũng xuất khẩu nhiều loại phương tiện, trang thiết bị hiện đại, điển hình như các loại tàu tải trọng lớn với những trang thiết bị hiện đại hàng đầu theo đơn đặt hàng của các đối tác quốc tế...

Hiện nay, các quy định về xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh của chúng ta còn chưa đầy đủ, dẫn tới các hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh còn có hạn chế. Việt Nam cũng đã tham gia các điều ước quốc tế có liên quan. Do vậy, xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là cơ hội rất tốt để chúng ta hoàn thiện hành lang pháp lý; chủ động hơn, tích cực hơn trong hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Do các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh có tính đặc thù, đặc biệt, kể cả vấn đề bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển sản phẩm từ nước này sang nước kia nên quy định về xuất, nhập khẩu cũng có những yêu cầu, đòi hỏi riêng. Tuy nhiên, cũng do tính chất đặc thù, đặc biệt nên chúng ta chỉ nên quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về nội dung xuất, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh...

HOÀNG THƯ (Báo Pháp luật Việt Nam)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.