Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Công Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Phó trưởng đoàn kiểm tra và đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị. Dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4; Đại tá Lê Văn Hướng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân đoàn 4; lãnh đạo và đại diện các cơ quan chức năng Cục Chính trị, Quân đoàn 4.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Trần Long, Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn 4 đã báo cáo đoàn kiểm tra về kết quả công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân đoàn 4

Từ đầu năm đến nay, với phương châm “Một tập trung, hai thường xuyên, ba khâu đột phá, bốn cùng bộ đội và xây dựng đảng viên năm tốt”, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được Đảng ủy Quân đoàn 4, cấp ủy các cấp  quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả tốt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của quân đoàn năm 2022, nổi bật là triển khai các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả tốt.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi kiểm tra.

Các cấp ủy Đảng Quân đoàn 4 đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 của Tổng cục Chính trị, thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị; phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; học tập các chuyên đề của sĩ quan, chuyên đề pháp luật, duy trì, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng ngày chính trị và văn hóa tinh thần; ngày pháp luật hằng tháng; thực hiện có chất lượng đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy các cấp triển khai sâu rộng có nền nếp, đạt hiệu quả tốt; thực hiện có hiệu quả kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội thời kỳ mới. Các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng với nội dung, hình thức phù hợp, sáng tạo.

Công tác cán bộ được cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp của Quân đoàn 4 tiến hành đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tạo sự đồng thuận cao. Công tác bảo đảm chất lượng chính trị trong tuyển quân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Duy trì hiệu quả các mô hình, hoạt động như: Ngày chính trị văn hóa, tinh thần; “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19; phong trào “5 không, 3 sạch”; mô hình “một học, hai làm, ba yêu, bốn nói”; “5 chủ động trong công tác tư tưởng”. Tổ chức tốt lớp học tiếng dân tộc Khmer; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Sư đoàn 9.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị Quân đoàn 4.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đoàn 4 trong năm 2022, chỉ ra những mặt mạnh cũng như những điểm còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 trong triển khai thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy. Đội ngũ cán bộ cần phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm. Nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, tham mưu, đề xuất bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của quân đoàn, tập trung vào tình hình liên quan đến thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội trong những năm tới.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận kiểm tra. 

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng, đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở, nguyên tắc vì lợi ích của tập thể, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, nhất là đời sống gia đình của quân nhân, gia đình chính sách, gia đình có công; nắm vững chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ. Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng phải được thực hiện đúng nguyên tắc, công tâm, khách quan.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi tiếp thu những nội dung, ý kiến, kết luận của đoàn kiểm tra, qua đó Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH CƯỜNG