Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Năm 2022, Đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ sát tình hình thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT cả thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu trong buổi kiểm tra tại Bộ tư lệnh Quân khu 3.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh đoàn công tác kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh Quân khu 3.
leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị tại Cục Chính trị, Quân khu 3. 

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 của Bộ tư lệnh Quân khu 3, đồng thời yêu cầu đơn vị: Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở cơ sở. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng chất lượng sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục rà soát bổ sung hệ thống quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu của cấp ủy Đảng.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ; quản lý, đánh giá, nhận xét cán bộ chặt chẽ; tăng cường bồi dưỡng tại chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh, an toàn. Xây dựng đơn vị gắn với xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác dân vận. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN