Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022, đoàn công tác đã tiến hành đối thoại, kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ; kiểm tra hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT của đơn vị. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Năm 2022, Đảng ủy Lữ đoàn 490 và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm hoạt động CTĐ, CTCT, hoàn thành các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Kết quả nổi bật là, các cấp ủy đảng đã quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, TCCT QĐND Việt Nam, binh chủng sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện chặt chẽ. Tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của QUTƯ về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị 15 đồng chí; kết quả 100% đạt yêu cầu, 86,6% khá, giỏi. Quy trình phân loại, đăng ký theo dõi tư tưởng được tiến hành chặt chẽ, nền nếp. Chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến Quân đội.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi kiểm tra tại Lữ đoàn 490.

 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh báo cáo hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị.

 

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra tại Lữ đoàn 490.

 

leftcenterrightdel
 

Kiểm tra nhận thức chính trị tại Lữ đoàn 490.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 của Lữ đoàn 490. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đơn vị cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam cũng yêu cầu đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Kiểm tra, rà soát hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Thực hiện tốt việc bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng về hoạt động CTĐ, CTCT cho bộ đội. Chiều nay, đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN