Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Vũ Công Hòa phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra. 

Báo cáo với đoàn công tác về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đồng chí Đại tá Dương Kim Tần, Chính ủy Lữ đoàn 434, cho biết: Thời gian qua, lữ đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đề án đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền miệng, kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền trực quan. Kết quả giáo dục chính trị chiến sĩ mới năm 2022 đạt tỷ lệ gần 84% khá, giỏi.

leftcenterrightdel

Đại diện Lữ đoàn 434 báo cáo nội dung kiểm tra với đoàn công tác.

Lữ đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 và trong các nhiệm vụ; duy trì đều đặn việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, nhất là khi sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Cấp ủy các cấp xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phối hợp tu sửa gần 2km đường giao thông nông thôn tại TP Dĩ An và TP Thuận An (Bình Dương); vệ sinh 2,5km kênh, mương; tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người dân địa phương chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước…

leftcenterrightdel

Kiểm tra sổ sách của Lữ đoàn 434.

Các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả với nhiều mô hình, chương trình thiết thực, như: “Tuổi trẻ Lữ đoàn 434 anh hùng thi đua xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ”, diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, “Chi đoàn không khói thuốc”, “Tiết kiệm để dành người khổ”, “Phụ nữ với người chiến sĩ trên thao trường”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Nhà nghĩa tình hội viên”, “Mẹ đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mồ côi do dịch Covid-19”… Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 434 chủ động kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp gắn với bồi dưỡng, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

leftcenterrightdel

Thành viên đoàn công tác phát phiếu kiểm tra nhận thức của chiến sĩ Lữ đoàn 434. 

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn công tác trực tiếp kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 434; hệ thống sổ sách ghi chép, thống kê…; chỉ ra những hạn chế theo từng ngành để đơn vị chủ động khắc phục và tiếp thu kiến nghị của chỉ huy lữ đoàn để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết…

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH