Thời gian qua, ngành hóa học của Quân đoàn 4 đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn huấn luyện phòng hóa cho lực lượng phòng hóa chuyên môn, phòng hóa kiêm nhiệm và phòng hóa phổ thông theo đúng chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ, sát điều kiện thực tế, địa bàn tác chiến. Kết quả huấn luyện của ngành hóa học hàng năm đều đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel

Kiểm tra sử dụng khí tài đề phòng cá nhân. 

Công tác bảo đảm kỹ thuật hóa học của Quân đoàn được thực hiện theo đúng tiến độ quy định, bảo đảm trang bị, kỹ thuật hóa học cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ lệnh và nhiệm vụ được giao, thường xuyên đưa tình huống hóa học vào diễn tập chiến thuật ở các cấp. Các đơn vị quản lý chặt chẽ, an toàn cơ sở kỹ thuật và trang bị kỹ thuật hóa học.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra vận động có khí tài phòng hóa cự ly 3.000 mét.

Trong 2 ngày, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra cụ thể về công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cơ quan hóa học; văn kiện huấn luyện, văn kiện sẵn sàng chiến đấu, sổ sách thống kê của các cơ quan, đơn vị; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vũ khí hủy diệt lớn; thực hành khí tài đề phòng cá nhân, khí tài trinh sát, tiêu tẩy, chất tiêu tẩy ứng dụng và khí tài tiêu tẩy cỡ nhỏ; kỹ thuật chuyên môn binh chủng và phân tích mẫu độc; tổ chức phương pháp huấn luyện chuyên môn binh chủng; vận động khí tài 3.000 mét và bắn súng AK bài 2 có mang mặt nạ phòng độc MV5…

leftcenterrightdel

Kiểm tra bắn súng AK bài 2 có mang mặt nạ phòng độc MV5 tại Lữ đoàn Công binh 550. 

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật hóa học và hoạt động của trạm quan trắc tại Tiểu đoàn Phòng hóa 38.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả huấn luyện của lực lượng Phòng hóa Quân đoàn 4. 

Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ tư lệnh Hóa học đánh giá cao kết quả công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức huấn luyện của ngành hóa học Quân đoàn 4, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm nhằm bảo đảm nâng cao kết quả công tác phòng hóa của đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: HỮU NHIỆM