Binh chủng Hóa học cần đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mang tính độc quyền của Quân đội

Binh chủng Hóa học cần đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mang tính độc quyền của Quân đội

Binh chủng Hóa học sẽ trưng bày những sản phẩm tiêu biểu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024

Binh chủng Hóa học sẽ trưng bày những sản phẩm tiêu biểu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024

Chấm thi môn Xe tốt tại Binh chủng Hóa học

Chấm thi môn Xe tốt tại Binh chủng Hóa học

Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm và làm việc tại Binh chủng Hóa học

Thượng tướng Phạm Hoài Nam thăm và làm việc tại Binh chủng Hóa học

Binh chủng Hóa học chủ động triển khai, chỉ đạo toàn diện công tác phòng hóa

Binh chủng Hóa học chủ động triển khai, chỉ đạo toàn diện công tác phòng hóa