Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 31-12-1977: Trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Binh chủng Hóa học và Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập

Ngày 31-12-1977: Trung đoàn phòng hóa đầu tiên của Binh chủng Hóa học và Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập

Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn ngăn chặn Covid-19 ở Đà Nẵng

Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn ngăn chặn Covid-19 ở Đà Nẵng

Hội nghị Quân chính Binh chủng Hóa học năm 2020

Hội nghị Quân chính Binh chủng Hóa học năm 2020