Cuộc diễn tập có đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du”, diễn ra trong 3 ngày, được tiến hành theo 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

leftcenterrightdel

Sư đoàn 7 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các khung tập. 

Theo Đại tá Nguyễn Duy Đoàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, cuộc diễn tập nhằm củng cố, nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của chỉ huy, cơ quan sư đoàn, trung đoàn trong việc vận dụng nguyên tắc lý luận vào giải quyết các nhiệm vụ chiến thuật cụ thể của hình thức chiến thuật “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du”; rèn luyện kỹ năng tác nghiệp trên bản đồ, soạn thảo văn kiện chiến đấu và xử trí các tình huống trong diễn tập. Đây là dịp để sư đoàn kiểm tra khả năng thực hành và tổ chức hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn diễn tập.

leftcenterrightdel

Đại tá Lê Lương Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 quán triệt Nghị quyết và phát động phong trào thi đua trong diễn tập. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Duy Đoàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 (đứng giữa) trao cờ quyết thắng cho đơn vị tham gia diễn tập.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận…  nên cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel

  Đại tá Võ Tiến Quang, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo diễn tập của Sư đoàn 7. 

Rút kinh nghiệm diễn tập, Đại tá Võ Tiến Quang, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 4 biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 và lưu ý: Từ kết quả diễn tập, Sư đoàn 7 cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo nguyên tắc, lý luận vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khắc phục những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; tiếp tục bồi dưỡng phương pháp, tác phong chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ BA