Nội dung thi bao gồm: Thi nhận thức về điều lệnh, điều lệ, chức trách, nhiệm vụ quản lý, giáo dục, chỉ huy bộ đội và các văn bản, quy định hướng dẫn về lãnh đạo, quản lý đơn vị cơ sở…; thi thực hành: Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và có súng, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thực hành bắn súng K54; thi thể lực: Bơi tự do, co tay xà đơn, chạy 100 mét…

leftcenterrightdel
 Thí sinh thực hành vẽ bản đồ tác chiến.

Riêng nội dung công tác tham mưu tác chiến, đối với các thí sinh là cán bộ đại đội bộ binh thực hành vẽ trên bản đồ, soạn thảo bảng thuyết minh và báo cáo kế hoạch chiến đấu với cấp trên theo đề mục. Đối với thí sinh là cán bộ đại đội binh chủng, ngành, thi soạn thảo và báo cáo kế hoạch chiến đấu theo đề mục trung đoàn bộ binh phòng ngự địa hình trung du…

leftcenterrightdel
Các thí sinh thực hành thi bắn súng tiểu liên AK. 

Đại tá Nguyễn Duy Đoàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) cho biết: Hội thi nhằm đánh giá thực chất khả năng, trình độ và năng lực tổ chức huấn luyện, duy trì luyện tập của cán bộ cấp đại đội; thông qua kết quả hội thi, chỉ huy các cấp rút kinh nghiệm để tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh cho cán bộ cơ sở, góp phần thúc đẩy chất lượng huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ BA