Trung đoàn 917 nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân), với nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; đào tạo phi công (tổ bay), học viên phi công Trường Sĩ quan Không quân và học viên phi công quốc tế. Ngoài ra, trung đoàn còn làm nhiệm vụ bay chuyên cơ, vận tải, tìm kiếm cứu nạn, thiên tai, lũ lụt, phòng chống cháy nổ, cấp cứu khi có lệnh. Phạm vi địa bàn hoạt động của trung đoàn rộng khắp cả trên đất liền, trên biển, kéo dài từ vĩ tuyễn 13 trở vào đến hết khu vực Tây Nam và thềm lục địa…

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ, Đảng ủy, Ban chỉ huy Sư đoàn 370; sự hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác tham mưu của Trung đoàn 917 đã hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Trung Thiết, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận buổi kiểm tra. 
leftcenterrightdel

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị kiểm tra các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 917. 

Theo đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thường xuyên chế độ thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội; thực hiện tốt chế độ, nền nếp hoạt động của tổ thi đua; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên theo quy định.

Các cấp ủy, chi bộ chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, ngày Đảng; duy trì thực hiện tốt nền nếp, chế độ tự phê bình, phê bình. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ trọng tâm như: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tham gia huấn luyện diễn tập tình huống với các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng… cũng được tiến hành tốt.

leftcenterrightdel
Kiểm tra sổ sách hoạt động công tác quần chúng, kế hoạch-tổng hợp. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra sổ sách hoạt động công tác chính sách. 

Song song đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm lực lượng trực ban chiến đấu thường xuyên theo quy định; thường xuyên luyện tập, kiểm tra các phương án sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dự báo, thông báo, hiệp đồng bay chặt chẽ, đúng quy định cho bay huấn luyện và các chuyến bay nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác huấn luyện được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, theo đúng hướng dẫn của trên; duy trì theo đúng nền nếp, bảo đảm chất lượng và an toàn. Các đơn vị trong toàn trung đoàn đã chủ động xây dựng cảnh quan môi trường, bảo đảm “xanh, sạch, đẹp” đúng theo kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, hiệp đồng với địa phương trong công tác phúc tra nắm nguồn, sắp xếp, bổ sung đầy đủ chỉ tiêu nguồn dự bị động viên, miễn nhiệm, bổ nhiệm quân nhân dự bị theo đúng quy định.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Trần Trung Thiết, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Trung đoàn 917 đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế, tồn tại đã được đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc và nắm yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ thị, kế hoạch đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nội dung hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác tham mưu năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC