Mỹ: Rơi máy bay quân sự trong khi huấn luyện

Mỹ: Rơi máy bay quân sự trong khi huấn luyện

Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Việt Nam được phân phối tại Indonesia

Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Việt Nam được phân phối tại Indonesia

Nga: Khai trương Trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên về huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (UAV)

Nga: Khai trương Trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên về huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (UAV)