Theo Đại tá Hoàng Tuyển Phong, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 6, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lữ đoàn đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, trực tiếp tạo động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Trung Thiết, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác nhận xét, kết luận buổi kiểm tra tại Lữ đoàn Pháo binh 6.  

Nổi bật là: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Quân khu 9; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua đột kích, cao điểm; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

Thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt; hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị ở các cấp được xây dựng đầy đủ; lưu trữ chặt chẽ, khoa học; duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Song song đó, các đơn vị trong toàn Lữ đoàn Pháo binh 6 còn thường xuyên tổ chức, duy trì thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu các cấp; các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được xây dựng đầy đủ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo Nghị định 03 của Chính phủ, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội địa bàn đóng quân; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật…

leftcenterrightdel
Kiểm tra sổ sách hoạt động công tác quần chúng, kế hoạch - tổng hợp. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra hệ thống sổ sách công tác chính sách. 

Cùng với việc ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được, các thành viên trong đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 6 cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị theo kế hoạch, trọng tâm là: Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cơ quan các cấp; giữ vững nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng ở các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC