Nội dung huấn luyện tập trung về nghiệp vụ kiểm soát quân sự; phương pháp xử lý vi phạm; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; huấn luyện nghi lễ. Cùng với đó, Tiểu đoàn còn triển khai các nội dung giáo dục chính trị nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2023; tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ở đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu thể hiện tinh thần khắc phục tốt khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị:

leftcenterrightdel

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103.

leftcenterrightdel
 Phổ biến pháp luật cho chiến sĩ.
leftcenterrightdel
 Huấn luyện võ thuật.
leftcenterrightdel
 Bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật.
leftcenterrightdel
Phút giải lao giữa giờ. 

Tin, ảnh: HỮU THU